602-482-577 ipsum.torun@gmail.com

Projekt IPSUM – serwis komputerowy w Toruniu był naturalnym, kolejnym krokiem w rozwoju naszej firmy. Pozwolił on ukierunkować część naszych zasobów na wykreowanie praktycznego, przemyślanego i dostosowanego do potrzeb klienta podmiotu, świadczącego szeroko pojęte usługi komputerowe. Chcemy zaistnieć na gruncie lokalnym nie tylko jako firma, której celem jest przynoszenie wymiernych korzyści finansowych, lecz stworzyć również swoiste medium kształtujące oraz wzbogacające lokalną rzeczywistość. Zdobycie określonego celu wymaga od naszej Firmy podejmowania określonych działań, co jest procesem czasochłonnym, lecz prawdziwie ekscytującym. Mamy nadzieję, iż nasza synergia i chęć działania zostanie pozytywnie zweryfikowana przez rynek lokalny, a bogata wiedza i prakseologia niejednokrotnie doceniona.

 

Naprawa i serwis komputerów