602-482-577 ipsum.torun@gmail.com

Projekt IPSUM – jest autorską inicjatywą, z pogranicza informatyki, grafiki, fotografii użytkowej oraz szeroko rozumianych usług internetowych. Zainteresowania osobiste ściśle przekładają się tutaj na pracę zawodową, jest ona ich jednoznacznym, naturalnym i niewymuszonym następstwem. Nadrzędnym zadaniem firmy Ipsum jest zrzeszenie ludzi o dużej wiedzy, zaangażowaniu oraz doświadczeniu zawodowym. Kolejnym krokiem działalności będzie już tylko odpowiednie ukierunkowanie środków twórczych oraz zasobów intelektualnych na wykreowanie praktycznego, przemyślanego i dostosowanego do potrzeb klientów, podmiotu świadczącego szeroko pojęte usługi z dziedzin informatyki, fotografii i zarządzania wirtualną treścią.