602-482-577 ipsum.torun@gmail.com

Integralnym, najbardziej ambitnym odłamem naszej działalności jest kooperacja na płaszczyźnie wirtualnej. Koncepcja profilu IPSUMweb – tworzenie stron internetowych Toruń – zakłada promowanie szerokiego spektrum działań związanych z budową, projektowaniem oraz utrzymaniem stron internetowych. Proponowana przez nas oferta, w swojej rozciągłości, kierowana jest zarówno do podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą na rynku lokalnym, jak i do stowarzyszeń chcących zaistnieć na gruncie elektronicznym. Z własnego doświadczenia wiemy, jak trudno jest czasem odnaleźć się w biznesowej rzeczywistości, zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki w samozatrudnieniu. Dlatego wychodzimy naprzeciw, proponując ciekawe, nowoczesne oraz przystępne zarówno w cenie, jak i późniejszym użytkowaniu rozwiązania.