602-482-577 ipsum.torun@gmail.com

Wybrane realizacje usługi montażu i składania komputerów na zamówienie: